A Siófoki Szakképzési Centrum és tagintézményeinek projektjei

GINOP-6.1.3-17-2018-00019

„idegen nyelvi készségek fejlesztése”

pályázat

A pályázat célja:

 

A pályázat hármas célrendszerrel rendelkezik:

 1. Elsődleges cél

– a célcsoportra vonatkozóan:

Az adott idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező célcsoport valamint a szakképzésben résztvevő, nem tanköteles fiatal felnőttek esetében a készségek magasabb szintre történő fejlesztése.
 1. Másodlagos cél

– az iskolára vonatkozóan:

Szakképzési centrumok, mint a felnőttkori nyelvoktatásban is résztvevő aktív szereplők fejlesztése a minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében és ez által az idegennyelv-oktatási tevékenység minőségének javítása.

 

– az oktatás minőségére vonatkozóan:

A Digitális Oktatási Stratégiában megfogalmazott célok teljesítése érdekében a nyelvtanulás digitális eszközökkel történő támogatása. A képzéseket biztosító intézmények számára a digitális tanulástámogatás szakmai és módszertani fejlesztése az ehhez szükséges tudásbázis megteremtésével.

 

 

A pályázat célcsoportja

 

Két célcsoport meghatározására került sor:

 1. KÖZVETLEN célcsoport
 • 16 – 65 év közötti személyek, akik
 • idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkeznek, és
 • legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkeznek.
 1. KIEMELT célcsoport
 • az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákok, akik
 • nem tanköteles korúak és
 • 16 – 25 év közötti személyek.

A jelentkezés feltételei az alábbiak:

 1. A képzésben részt vehet bármely – fenti feltételeknek megfelelő – magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki az adott megyében lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges,
 2. egy célcsoporttag egy megyében vehet részt jelen konstrukció keretében nyelvi képzésben,
 3. A képzésen való részvétel ingyenes, amennyiben a jelentkező a pályázati feltételeknek megfelel
 4. a bevont személynek nyilatkoznia kell, hogy ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott, felnőttképzés keretében megvalósuló idegen nyelvi képzésben,
 5. a képzésbe bevont személyek legalább 40%-ának hátrányos helyzetűnek kell lennie a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 4.5.3.1-7. és 4.5.3. 9. pontjaiban megfogalmazottak alapján.

kötelező vállalások

 

Indikátor Célérték
A képzésben részt vevők száma Minimum:

1000 fő

A képzés során tanúsítványt szerző részt vevők száma Minimum:

75%, 750 fő

 

A képzésben részt vevők oktatásában részt vesznek a Centrum tagintézményei illetve a közbeszerzésen kiválasztott nyelvi képző. A nyelvi képző a képzésben részt vevők 70%-ának (minimum 700 fő) oktatását szervezi meg és bonyolítja le, míg a tagintézményeknek elsősorban a saját tanulói bázisára építve 300 fő oktatása a cél.

képzői tevékenység

A képzésekről és a képzői tevékenységről:

 1. angol és német nyelvi csoportok indítására kerül sor,
 2. képzési szintek: A1, A2, B1, B2,
 3. képzési formák lehetnek: általános, egyéb vagy kombinált nyelvi képzések,
 4. a tervezett csoportlétszám: 9 – 14 fő,
 5. minden nyelvi képzés: 120 óra, mely csak kontakt óra,
 6. a képzés kezdetekor bemeneti szintfelmérést szükséges megíratni a részt vevőkkel, melynek eredménye alapján kerülnek szintek szerinti csoportokba,
 7. a képzés befejezésekor kimeneti szintelmérőt szükséges megíratni a részt vevőkkel: a képzés akkor tekinthető teljesítettnek, ha sikeres vizsgát tesz a bevont célcsoporttag és a képzésbe bevont célcsoporttagok nyelvi tudása legalább egy kimeneti szintet emelkedik,
 8. képzési program szerinti oktatás, a képző által meghatározott időpontokban (hetente minimum 2×2 óra),
 9. szükséges elégedettség mérése a képzés befejezésekor,
 10. képzés elvégzésének igazolása:
 • tanúsítvány és
 • átadás-átvételi dokumentum,

 Részletes tájékoztató letölthető az alábbi linken:
Pályázati ismertető

NTP-TFJ-18 EV3 eszközök

emmi_logo ntp_logo

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támoga-tását célzó pályázat keretében iskolánk 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

Ebből az összegből 9 db Lego EV3 robotot és egy kiegészítő oktatási készletet vásároltunk, melyek segítségével robotprogramozás szakköröket indítunk általános- és középiskolás tanulók részére.

2018 szeptemberétől elindult robotprogramozás szakkörünk középiskolánk tanulói számára. A szakkörön részt vett diákok körében az algoritmizálási készségek sokat fejlődtek a robotok programozása során. A projektek megépítéséhez mind a fizikai, mind a matematikai tudásukra támaszkodhattak, gyakorlatban alkalmazhatták. Mivel a projektek többnyire csoportmunkában készültek el, így társas képességeik, érzelmi intelligenciájuk sokat fejlődött, Egymást segítet-ték, egymástól tanultak, meg kellett vitatniuk ötleteiket, céljaikat.

Április hónapban megérkeztek az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából az EV3 eszközök, melyeket a Szakmák Éjszakája program keretei között megrendezett Robotolimpián mutattunk be a környék általános- és középiskolás tanuló-inak.
Júniusban a Balatonlelle- Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tehetségnap-ján vettünk részt EV3 robot segítségével készült környezetvédelmi projekttel.

2019 szeptemberétől újra várjuk szeretettel a környék általános- valamint középiskolás tanulóit robotprogramozás szakkörünkre.